Faglig bistand og pedagogisk rådgivning

Rådgivning og utredninger innen bl.a.

 • Prosjektutvikling
 • Filmfinansiering og inntektsfordeling
 • Internasjonal samproduksjon
 • Nasjonale og internasjonale støtteordninger
 • Merverdiavgift

Blant kundene er selskaper som:

 • Spillefilmselskapet 4 ½, Speranza Film, Friland, Alligator Film, Per Holst Film (PH3)
 • Og offenlige institusjoner og faglige organisasjoner som:
  Norsk Filmfond, Nordisk Film & TV Fond, Bergen MediaBy, Cultiva, Produsentforeningen

Kurser og seminarer innen temaer som:

 • Spillefilm fra idé til bunnlinje
 • Produsentens oppgaver
 • Driftsforutsetninger for spillefilmproduksjon/etablering av eget selskap
 • Etablering av forretningsplan
 • Norsk og nordisk filmpolitikk
 • Norske og internasjonale støtteordninger
 • Film og merverdiavgift


Er holdt i regi av:

 • Den norske filmskolen
 • NISS - Norsk Institutt for Scene og Studio
 • Bergen MediaBy

Helgeland
Film AS

Øvre Storgate 59
N-3018 Drammen

Telefon/Phone:
(+47) 32 89 17 90

Mobil/Cellphone Axel Helgeland:
(+47) 90 18 38 92

E-mail:
axelhelg@online.no