Norsk nullbudsjett spillefilm: KJÆRE PAPPA

Axel Helgeland har påtatt seg oppgaven som eksekutivprodusent for ferdiggjøring av den uavhengige spillefilmen KJÆRE PAPPA, som er innspilt uten offentlig støtte av selskapet Feil Film, med Øystein Stene som regissør. Filmen handler om to unge kvinner som møtes i en avgjørende livssituasjon, og som spilles av Viktoria Winge og Julia Schacht. I viktige biroller møter vi bl.a. Kristoffer Joner og Ane Dahl Torp. Det planlegges premiere våren 2011.

Helgeland
Film AS

Øvre Storgate 59
N-3018 Drammen

Telefon/Phone:
(+47) 32 89 17 90

Mobil/Cellphone Axel Helgeland:
(+47) 90 18 38 92

E-mail:
axelhelg@online.no