Produksjonsstøtte og utviklingsstøtte til TO LIV

Det tysk-norske spillefilmprosjektet TO LIV (tidligere SLUTTEN PÅ ISTIDEN) mottok nylig produksjonsstøtte fra Norsk Filminstitutt med 1,4 mill. kr. Prosjektet har også mottatt utviklingsstøtte fra Vestnorsk Filmsenter. Filmfondet FUZZ i Bergen er også involvert, og skandinavisk distributør er Sandrew Metronome.

Prosjektet, som samproduseres av Helgeland Film med de to tyske selskapene Zinnober Film og B-T Film (Max Manus), skal ha den tyske skuespilleren Juliane Köhler (Der Untergang) og Liv Ullmann i to hovedroller. Filmen er et familiedrama med undertoner av politisk thriller, og handler om hemmeligheter og løgner i nære relasjoner, mot et bakteppe av europeisk etterkrigshistorie. Etter planen skal innspillingen starte i Bergen i månedsskiftet juli - august 2011.

Helgeland
Film AS

Øvre Storgate 59
N-3018 Drammen

Telefon/Phone:
(+47) 32 89 17 90

Mobil/Cellphone Axel Helgeland:
(+47) 90 18 38 92

E-mail:
axelhelg@online.no